Valor

Skontaktuj się z nami

Najważniejszy jest dialog

Przejdz do dokładnej lokalizacji w maps.google.pl

Dane kontaktowy

Valor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050807

Adres:
04-113 Warszawa, ul. Łukowska 1, lok. 145
tel. :
+48 22 615 84 74, +48 22 251 54 81, fax +48 22 615 84 74
NIP:
684-00-09-271
REGON:
001317213
Kapitał zakładowy:
50.000 zł, w całości opłacony