Valor

Oferta

Skorzystaj z naszych usług

Rozliczenia księgowo-płacowe:

Outsourcing płac polega na wyłączeniu działu płac poza strukturę przedsiębiorstwa Klienta. Usługa ta dedykowana jest wszystkim podmiotom, bez względu na wielkość zatrudnienia. Wyłączenie procesu przygotowania listy płac poza strukturę firmy pozwala na bezwzględne zachowanie poufności informacji o wynagrodzeniach. Pozwala też zwiększyć efektywność działania oraz skoncentrować się na zagadnieniach strategicznych oraz przynosi oszczędności, ponieważ to my dostarczymy fachowy personel do kalkulacji wynagrodzeń, nowoczesny system płacowy i materiały biurowe niezbędne do wykonania usługi.

 • sporządzanie list płac wraz z "paskami" dla pracownika; 
 • sporządzanie list płac zarządu lub rady nadzorczej;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 • sporządzanie zbiorczych poleceń księgowania list płac;
 • sporządzanie umów o pracę; 
 • sporządzanie świadectw pracy; 
 • sporządzanie kart zasiłkowych;
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienie pracowników;
 • sporządzanie druków przelewów na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników;
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS;
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS;
 • sporządzenie raportu miesięcznego ZUS RMUA;
 • teletransmisję dokumentów zgłoszeniowych, raportów i dokumentów rozliczeniowych ZUS;
 • składanie deklaracji i informacji podatkowych we właściwych terytorialnie urzędach skarbowych;
 • sporządzanie druków przelewów na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników;
 • sporządzanie druków przelewów na składkę ZUS pracowników;
 • sporządzanie druków przelewów na składkę ZUS właścicieli i osób współpracujących;
 • obliczanie i sporządzanie druków przelewów wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • korespondencję w imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych.