Valor

Oferta

Skorzystaj z naszych usług

Doradztwo finansowe

Każda działalność gospodarcza nastawiona na dynamiczny rozwój, wiąże się zazwyczaj z koniecznością korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, jak kredyt lub leasing, ewentualnie ze środków wnoszonych przez inwestorów zewnętrznych. Pozwalają one skutecznie zwiększyć potencjał przedsiębiorstwa, a tym samym wyprzedzić konkurencję. 

Każdy, kto choć raz korzystał z tego rodzaju finansowania, ma świadomość, jak trudno wybrać bank lub leasingodawcę, którego oferta będzie najlepsza, koszty finansowania najniższe, zaś formalności najprostsze. Brak rozeznania na rynku usług finansowych często powoduje, iż przedsiębiorcy dokonują wyboru instytucji finansującej w sposób przypadkowy, ponosząc nieracjonalne koszty. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych klientów w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania świadczymy następujące usługi doradztwa finansowego:

Leasing


 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe; 
 • przygotowanie wniosku; 
 • przygotowanie business planu; 
 • przygotowanie dokumentów dodatkowych; 
 • negocjowanie warunków umowy leasingowej; 
 • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych; 
 • negocjowanie warunków umów dodatkowych; 

Kredyty bankowe


 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe;
 • przygotowanie wniosku; 
 • przygotowanie business planu; 
 • przygotowanie dokumentów dodatkowych; 
 • negocjowanie warunków umowy kredytowej; 
 • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych; 
 • negocjowanie warunków umów dodatkowych; 

Oferujemy także pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych, zmianie podmiotów finansujących lub zmianie formy finansowania.

Analiza finansowa


 • analiza aktualnego bilansu i rachunku wyników;
 • analiza okresów wcześniejszych wraz z zarysowaniem trendów i zmian;
 • prognozy bilansu i rachunków wyników na kolejne przyszłe okresy (najczęściej lata lub kwartały);
 • rachunek przepływów finansowych w okresie kredytowania uwzględniający spłatę kredytu;
 • wskaźniki ekonomiczne za rok bieżący i lata następne;
 • wykresy i zestawienia;

Odpowiednio przeprowadzona analiza finansowa pozwala w jednoznaczny sposób ocenić ekonomiczną celowość planowanych przedsięwzięć. Tym samym jest ważnym narzędziem dla zarządów przedsiębiorstw i inwestorów zewnętrznych.

Służymy też naszą pomocą w pozyskaniu alternatywnych źródeł finansowania, w tym zwłaszcza:

 • funduszy typu venture capital;
 • inwestorów zewnętrznych;